Med ditt nyckelkort har du tillgång till anläggningen mellan 04.30-23.00 alla dagar i veckan året runt!
Läs mer här!
 •   AEROBIC SAL
  • 17.35
  • 17.40 FC/HIIT, Åsa, Ledigt
  • 18.15
  • 18.30 Bodycombat, Terese och Anna/ Ny release!, Ledigt
 •   CYKEL = CY, CROSS WALK = CW, TIDRO
  • 17.35 SPRINT, Carina, Ledigt
  • 17.40
  • 18.15 CW B, Carina, LedigtCy B, Carina, Ledigt
  • 18.30
Vårt nyhetsbrev har upphört!

Bild föreställande: starFöretag


Bild föreställande: effEtt vanligt sätt att göra en friskvårdssatsning är att erbjuda sina anställda rabatterade gymkort.

Erfarenheten visar tyvärr att man på detta sätt når, i bästa fall, 20% av de anställda och för det mesta de som redan är aktiva.

Bild föreställande: viktFör att nå dem som verkligen behöver förbättra sin fysiska status krävs en personlig hälsoplan, baserad på en hälsoprofil, som vi kan göra enligt följande.

Bild föreställande: red rut  Konditionstest med ett medföljande träningsprogram för träning, i våra konditionsmaskiner, eller på egen hand utomhus, efter åtta veckor göres en återtest för utvärdering. All träning sker pulsbaserat så att det inte blir för hårt eller för lätt.

 

Bild föreställande: red rut  Bia mätning med medföljande kostrekommendationer. Vid denna mätning får man fram fördelningen fett / muskler och vatten. Med det som utgångspunkt kan man göra ett personligt plan och målsättning, vare sig det är viktminskning, muskeluppbyggnad, eller att få mer energi.

Efter hälsoprofilen föreslår vi en personlig hälsoplan tillsammans med den anställde vare sig de ska träna hos oss hemma eller på arbetsplatsen.

Vi kan även tillhandahålla massage om så skulle behövas.

Skattefördelar!


Friskvårdsbidraget är en SKATTEFRI förmån som företag kan ge till sina anställda. Det innebär att vid företags köp av friskvårdsrelaterade tjänster behöver inte företag betala några sociala avgifter och den anställde behöver inte betala någon inkomstskatt. Exempelvis har företag x en policy som säger att företaget betalar (oftast mot kvitto) 2 000 kr per år på ”friskvårdstjänster” som den anställde vill utnyttja. Den högsta summan som jag har hört talas om är ett företag som varje år ger 10 000 kr till sina anställda att utnyttja mot friskvårdsrelaterade tjänster och det minsta är 0 kr (dvs företaget är inte villigt att satsa några pengar alls).Dessa två skattefördelar är väldigt UNIKA runt om i världen, i princip är det bara Finland som har liknande system.

Ta inte detta för givet utan var tacksam för skattefördelarna och utnyttja det till sitt maximum.


Reglerna kring vilka tjänster/produkter som ingår under benämningen friskvård har varit väldigt vaga och otydliga. Att kalla något ”friskvård” har kunnat innebära allt från att företag har anordnat körsångslektioner för sina anställda till rena gymkort. Samma sak gäller om där finns ett maxtak på hur mycket ett företag kan ge ut i ett årligt friskvårdsbidrag – svaret är nej, det finns egentligen inget övre tak utan det anges med en begränsning på ”en personalvårdsförmån som är av mindre värde”. Men vad är egentligen mindre värde?

I tidningen Koncist som är Revisorförbundets egen tidning kan du läsa följande:

”Någon fastställd beloppsgräns för vad som är av mindre värde finns inte. En arbetsgivares subvention av enklare slag av motion kan ju variera mellan olika orter. En begränsning finns i kravet av att det ska vara fråga om motion av enklare slag. Sporter som kräver dyrare redskap eller kringutrustning omfattas inte av skattefrihet. Ett riktmärke är vad som kan anses vara av mindre värde är vad ett årskort på en ordinär motionsanläggning på orten kostar.

Enligt Skatteverket bör uttrycket ”mindre värde” bedömas för varje slag av personalvårdsförmån för sig. Att få en personalvårdsförmån i form av exempelvis förfriskningar på arbetsplatsen påverkar inte en anställds möjligheter att få en skattefri motionsförmån av mindre värde. Ett skattefritt terminskort på en motionsanläggning påverkas inte av att arbetsgivaren erbjuder förmån av fri massage”.

Med andra ord kan du som arbetsgivare ge den anställde ett gymkort, en matlagningskurs, 25 massagetillfälle, två kompletta hälsotester samt åtta olika föreläsningar för en totalsumma på över 30 000 kr per år – det kvalificerar sig ändå som en skattefri förmån ”av ringa värde”.

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss på soderkoping@worldclass.se


2018-01-28

Barnpassningens nya öppettider

2017-11-20

TACK

2017-11-17

LÄNK TILL WORKOUT FOR WATER


Arkivet »